Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Forankring

for å sikre forretningsnytte og skape organsisasjonsmessig aksept.

Beslutningsgrunnlag basert på fakta 

Forankring er en viktig forutsetning for å få til de forbedringene du vil ha. Ved å konkretisere ambisjonene du har for et initiativ, og kvantifisere dem i de ytelsesparametrene - KPI'ene - du vil forbedre, kan du estimere potensiell forretningsnytte og vurdere risiko knyttet til endringen.

 

Dette gir deg et bedre grunnlag for å få aksept for initiativet hos bedriftens ledelse og et sterkere engasjement på alle nivåer i bedriften. Vår tilnærming er å forankre tiltakene du vil gjøre, i bedriftens egne nøkkeltall, og gjøre en vurdering av hvilken effekt de vil ha.

 

Dette danner grunnlag for å velge tiltak og prioritere rekkefølgen på dem. På denne måten blir det enkelt å lage en plan for gjennomføring og oppfølging av de initiativ som er valgt.