Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Forvaltning

handler om å bistå brukere og sikre pålitelig drift og vedlikehold av de digitale styringssystemene

Digitale funksjoner som styrer produksjon og vareflyt er så tett knyttet til kjerneprosessene at de MÅ fungere når produksjonsutstyret er i drift. Dette krever et robust digitalt miljø som leverer tjenester stabilt og uten tilfeldige avbrudd.

 

Du må ha ressurser til brukerstøtte, vedlikehold av programvare og data, drift av IT-infrastruktur som servere, datalinjer og nettverk, operativsystem og annen basis programvare må være på plass.

 

Hvordan organiserer du et slik forvaltningsregime? Hvilke krav skal du stille? Hva har du allerede på plass? Hva må du legge til?

 

Du kan håndtere det med interne ressurser, eller ansette folk med nødvendig kompetanse. Du kan kjøpe forvaltningstjenester fra de som leverer utstyr, programvare eller funksjonalitet. Du kan leie en ekstern leverandør til å ta seg av forvaltningstjenestene. Denne tar ansvar for brukerstøtte, og all drift av applikasjoner og infrastrukturplattform.

 

Ved å bruke en ekstern ressurs til å ta seg av det digitale, kan du konsentrere deg om kjerneforretningen og behøver bare å ta det administrative ansvaret for bruk av tjenestene.