Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Våre tjenester

Gjennomføring er selve kjernen i våre tjenester.

Aktiviteter for å forankre forbedringstiltak i forretningsnytte,  anskaffe og ta i bruk formålstjenlige løsninger, og etablere nødvendige funksjoner som teknologiplattform, drift, og forvaltning.

Gjennomføre Endringsprosesser

Erfarne program- og prosjektledere som evner å favne alle deler av teknologibaserte endringsprosesser.

 

Virksomhets- og systemarkitekter utformer et løsningsmiljø, og organiserer drift av dette som oppfyller nødvendige krav til sikkerhet og stabilitet.


Spesialister som bygger en digital løsning med nødvendig integrasjon mellom produksjonssystemer - OT - og forretningssystemer - IT, få på plass sikkerhetsfunksjoner og tilrettelegger et helhetlig digitalt driftsmiljø som tilfredsstiller de krav bedriften har til servicenivå.

Ivareta

Drift og Forvaltning

Ressurser fra Stover gir deg den kompetansen du trenger til drift og forvaltning av ditt digitale miljø.

Vi har spesialister som kan bekle de fleste roller i en digital driftsorganisasjon. 

 

Ved å bruke ressurser fra oss, får du kapasitet som er tilpasset ditt behov.  Kostnaden blir lavere og risikoen er mindre enn hva ansettelser representerer.

 

Driftsplattformen kan være lokal, hos en driftsleverandør eller skytjeneste.

Skape

Beslutningsunderlag

Vi utarbeider beslutningsgrunnlag for digitale endringsinitiativ som bedriften ønsker å gjennomføre.

 

Gjennom systematisk gjennomgang av tiltak og prosesser skaper vi et helhetlig bilde av omfang, kostnad, risiko, og potensiell nytte.

 

Vi kartlegger funksjonelle behov i prosess og hos brukere og avdekker konsekvenser det har for bedriftens digitale driftsplattform.

 

Vi etablerer faktagrunnlag for å synliggjøre verdi, prioritere tiltak og forankre endringer i bedriftens ytelsesmål og nøkkeltall.