Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Hvem er vi?

Om Stover

stöver.GEA AS ble etablert i 2012 for å arbeide med digital omstilling og tjenestebaserte leveringsmodeller. Vi arbeider primært med industrielle virksomheter og verdikjeder,  transport, energi og eiendom. Vårt fokus er hvordan virksomheter kan bruke digital teknologi og informasjon til å forbedre prosesser, sikre høy kvalitet på produkter og tjenester, og få mer fornøyde kunder. 

"Vi tar ansvar for å gjennomføre  endringsprosesser i verdikjeden  og  veilede i forbedringsarbeid med digital teknologi." 

Vår Rolle

STOVER tar ansvar for å gjennomføre  endringsprosesser i verdikjeden  og  veilede i forbedringsarbeid med digital teknologi.

Vi har prosjektledere og spesialister med  lang og variert erfaring med å lede og gjennomføre digitale endringer. 

 

Vår tilnærming er å forankre forbedringsinitiativ i bedriftens ytelsesmål, og prioritere de som gir størst målbar nytte for forretningen.

 

Stover skal være et kompetansesenter for digital transformasjon og tilby løsninger og tjenester knyttet til  etablering og drift av det digitale miljø som er nødvendig. 

Hvor vi kommer fra

STOVER har eksistert siden 1997 som et IKT-kompetanseselskap med basis i 3 grunnpilarer, prosjektgjennomføring, avansert IKT- infrastruktur, driftskonsepter og -verktøy. Selskapet var et rendyrket IKT- konsulentselskap og gjennomførte en rekke store, komplekse og krevende prosjekter for offentlige og private kunder over hele landet. Selskapet ble i flere år regnet som et toneangivende kompetansemiljø på Novell og var på det meste 36 ansatte.  STOVER ble solgt til tyske Softline AG i 2010, som nå har frigitt navnet vi har tatt i bruk på nytt.

"Mer enn 20 års erfaring med endringsledelse i komplekse prosjekter for store virksomheter"