Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Hvor er mulighetene?

Digital omstilling bør starte der det gir størst nytte for bedriften. Det er vanligvis der behovet er mest merkbart. 

 

Endringene kan være knyttet til en hvilken som helst del av verdikjeden. Her finner du noen av dem:

Forbedre Prosesser.

 

Digital teknologi kan brukes til å øke utnyttelsesgrad på produksjonsutstyret; redusere eller ta bort tilfeldig driftsstans, tilpasse vedlikeholdsvinduer, minimere omstillingstid etc. Den kan dessuten bidra til å skape bedre vareflyt, redusere behov for lager, og øke leveringsevne på kundesiden.

Optimalisere Ressursbruk.

 

Få mer ut av de ressursene som inngår i verdikjeden ved å bruke digital informasjon du har tilgang til. Kvalitet på råvarer kan ha innvirkning på utnyttelsesgrad og vrakprosent. Energiforbruk kan måles og optimaliseres. Datagrunnlaget er der allerede.

Forbedre Kundeopplevelse.

 

Nettbasert handel blir mer og mer vanlig, også "business to business". Selvbetjening kan redusere presset på ordrekontor og kundeservice. En digital kundefront som gir kundene status på bestillinger, sanntids indikasjon på leveringstidspunkt, svar på vanlige spørsmål og mulighet til å komme med tilbakemeldinger og innspill.

Realisere nye Forretningsmuligheter.

 

Digital teknologi har åpnet for helt nye måter å drive forretning på. Abonnementsbaserte modeller, betal for det du bruker, komplette pakker med tjenester inkludert, kundespesifisert skreddersøm er bare noe av de mulighetene som finnes.

Bærekraftig Drift.

 

Tilpasning til miljøkrav, som for eksempel overvåkning for å hindre utslipp av miljøskadelige stoffer og optimalisering av energiforbruk til oppvarming, lys, gjenvinning, utnytte avfall, varetransport etc.

Bedre Beslutningsgrunnlag.

 

Digitale styringsenheter for maskiner og utstyr produserer kontinuerlig data som kun brukes der og da. Dette er data som kan inneholde verdifull informasjon som kan belyse problemstillinger eller være styringsgrunnlag i en produksjonsprosess.