Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Digital teknologi endrer forretningspraksis.

"Jesper Brodin tok over en 75 år gammel suksesshistorie. Så inntraff «varehandelapokalypsen»."

 

Dette er overskriften til en artikkel i A-magasinet(bak betalingsmur) som forteller om de utfordringene Ikea står overfor som følge av økende netthandel og endringer i handelsmønstre.

Kunder vil ikke lenger tilbringe fridager på shoppingsenter og møbelvarehus. Dette skaper utfordringer, ikke bare for detaljhandelen, men hele verdikjeden bak.

Og, det er ikke bare i forbrukermarkedet dette skjer. En stadig større del av alle handelsprosesser gjøres via digitale medier. Tendensen er tydelig i alle bransjer og i alle deler av verdikjeden.

Konsekvensen er - digitale løsninger blir sentrale konkurranseelement. Nettsiden er ofte startpunkt for en ny kunderelasjon. Det er der kunden gjør sin første vurdering av deg som potensiell leverandør. Et annet digitalt møtepunkt som er kritisk er handelsløsningen. En god selvbetjeningsløsning er like viktig som en dyktig kundebehandler. Hvordan framstår du forresten på sosiale medier?

Det er ikke bare de digitale løsningene kunden møter som er viktige konkurransefaktorer. Digitale verktøy for å styre produksjon og vareflyt skaper nødvendig fleksibilitet i verdikjeden til å håndtere kunders ønsker og skiftende preferanser. Det er nå engang de som bestemmer bedriftens suksess.

Hvor skal du så starte for å tilpasse deg denne virkeligheten? Det beste svaret på dette er å ta tak i det som gir størst forretningsmessig nytte og bidrar til å realisere bedriftens digitale strategi. 

Ved å forankre aktuelle initiativ i forretningsmessige ytelsesmål - KPI'er - får du et grunnlag for å identifisere de som gir mest verdi. Dette gir deg et utgangspunkt for å velge tiltak og etablere en plan for forbedringsarbeidet. Selve gjennomføringen tilpasser du til den situasjonen bedriften er i.  Det kan gjerne være i form av en rekke mindre aktiviteter, men dette beror selvfølgelig på prosjektets karakter.

Alle kommer før eller sener til å møte slike utfordringer. Et slik skift kommer så raskt at man kanskje ikke rekker å tilpasse seg før det er for sent. Starter du arbeidet med å tilpasse deg nå, er du forberedt når utfordringen oppstår.

Siste blogginnlegg

Det Digitale Byggverket

Det Digitale Byggverket

Leave review
Et digitalt løsningsmiljø er et komplett byggverk som består av et "fundame...
Les mer

"Samarbeid med noen som er flinkere enn deg"

Leave review
Ledere i norske bedrifter er tilbakeholdne med å hente inn ekstern hjelp nå...
Les mer
Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet....

Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet....

Leave review
Driftsplattformen er et kritisk fundament for digitale funksjoner.
Les mer
Digital teknologi endrer forretningspraksis.

Digital teknologi endrer forretningspraksis.

Leave review
Digitale løsninger er konkurransefaktor - også de som styrer verdiskapninge...
Les mer
Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Leave review
Hvor kan du starte og hva kan du gjøre.
Les mer
Digitalisering - administrative utfordringer

Digitalisering - administrative utfordringer

Leave review
Digital transformasjon involverer flere funksjoner i organsiasjonen
Les mer
Digitalisering handler mest om forretning

Digitalisering handler mest om forretning

Leave review
Digital omstilling handler om å skape bedre resultater for bedriften
Les mer
Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Leave review
Digital teknologi som utløser banebrytende endringer i bransjen
Les mer
Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

Leave review
Digitale løsninger for å forbedre kundedialog og kundeservice
Les mer
Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Leave review
Digital teknologi kan brukes til å forbedre operative prosesser
Les mer