Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

"Samarbeid med noen som er flinkere enn deg"

....sa statssekretær Paul Chaffey i digitaliseringsdepartementet på en konferanse nylig.

En rekke undersøkelser de senere årene slår fast at digital kompetanse er mangelvare i norsk næringsliv og forvaltning. Det er også mangel på kompetanse om selve teknologien og hva den kan bidra til.

En fersk undersøkelse i regi av Visma sier at 47% av norske virksomheter mener at de har den digitale kompetansen som kreves for å drive forbedringsarbeid med digital teknologi.

Dette er kanskje en forklaring på hvorfor bedriftsledere er tilbakeholdne med å hente inn ekstern hjelp når de skal gjennomføre slike forbedringstiltak.

Digital teknologi blir i økende grad en driver i verdiskapningen. En bedriftsledelse som forstår denne teknologien har et godt utgangspunkt for å se de forretningsmessige mulighetene den kan representere, og vurdere slike initiativ ut fra forretningsmessig nytte og strategiske ambisjoner.

Digitalt forbedringsarbeid krever normalt spesialisert kompetanse på flere områder og omfatter en rekke oppgaver ut over det å å anskaffe og rulle ut programvare.

Digitale funksjoner introduserer imidlertid et sett med nye utfordringer for alle parter som er involvert. Innføring av nye digitale løsninger medfører, så godt som uten unntak, endringer i det digitale miljøet bedriften allerede har.

Løsninger skal kobles sammen, driftsplattformen må tilpasses slik at man så langt mulig unngår driftsstans når man er i produksjon. Drift og forvaltning må organiseres så brukerne får hjelp når det trenger det, og feilsituasjoner holdes på et minimum.

Hver av disse områdene krever spesialisert kompetanse. Etablering og drift av digital infrastruktur, skytjenester, IT-sikkerhet, dataanalyse, automasjon, og ikke minst en helhetlig forståelse av det digitale byggverket.

En avgjørende forutsetning for nytte er at brukerne forstår den teknologien de skal bruke, har de ferdigheter som skal til, og opplever som hensiktsmessig. Løsningene må med andre ord innarbeides i de arbeidsoperasjoner de skal støtte.

"Å vite hva man ikke vet.........er også en slags allvitenhet".
Ordtak med opprinnelse hos Piet Hein og Herman Wildenvey - antyder at Paul Chaffey's oppfordring er riktig. Det er smart å erkjenne egne begrensninger og la andre ta seg av det man selv ikke er god på.

Det i god norsk tradisjon å fikse ting selv, og det er vel og bra. Et mislykket prosjekt gjennomført med egne ressurser, kan imidlertid vise seg å bli dyrere enn kostnaden ved å hente kompetanse utenfra.

Siste blogginnlegg

Det Digitale Byggverket

Det Digitale Byggverket

Leave review
Et digitalt løsningsmiljø er et komplett byggverk som består av et "fundame...
Les mer

"Samarbeid med noen som er flinkere enn deg"

Leave review
Ledere i norske bedrifter er tilbakeholdne med å hente inn ekstern hjelp nå...
Les mer
Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet....

Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet....

Leave review
Driftsplattformen er et kritisk fundament for digitale funksjoner.
Les mer
Digital teknologi endrer forretningspraksis.

Digital teknologi endrer forretningspraksis.

Leave review
Digitale løsninger er konkurransefaktor - også de som styrer verdiskapninge...
Les mer
Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Leave review
Hvor kan du starte og hva kan du gjøre.
Les mer
Digitalisering - administrative utfordringer

Digitalisering - administrative utfordringer

Leave review
Digital transformasjon involverer flere funksjoner i organsiasjonen
Les mer
Digitalisering handler mest om forretning

Digitalisering handler mest om forretning

Leave review
Digital omstilling handler om å skape bedre resultater for bedriften
Les mer
Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Leave review
Digital teknologi som utløser banebrytende endringer i bransjen
Les mer
Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

Leave review
Digitale løsninger for å forbedre kundedialog og kundeservice
Les mer
Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Leave review
Digital teknologi kan brukes til å forbedre operative prosesser
Les mer