Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Digitalisering handler mest om forretning

Digital omstilling er mer enn robotisering og digital produksjonsstyring. Det handler om å utnytte digital teknologi overalt hvor den bidrar til å skape bedre resultater for virksomheten.


Utgangspunktet for å gå inn i en digital endringsprosess må alltid være å forbedre elementer som til syvende og sist øker omsetning eller reduserer kostnader.​ Digital er i seg selv mest en måte å gjøre ting på, øke presisjonen i bedriftens beslutningsgrunnlag, og bidra til å heve kvaliteten i bedriftens verdikjede. Mckinsey snakker om tre områder der digital omstilling utgjør en forskjell. Det handler om å skape verdi; -å gjøre noe banebrytende i egen bransje, eller i prosessene som skaper kundeopplevelser, og å bygge grunnleggende funksjoner som støtter hele strukturen.


Digital transformasjon kan defineres som "Å utnytte datagrunnlag og digital teknologi til å skape forretningsmessig verdi, og sette virksomheten i stand til å endre seg i takt med utviklingen i det miljø den er en del av." Det er viktig at man i tillegg til å skape forretningsverdi sørger for å etablere en fleksibilitet som gjør at virksomheten raskt kan tilpasse seg endringer i marked, teknologi, forsyningskjede etc.  Digital omstilling deles vanligvis i tre kategorier; Operasjonell effektivitet, kundeopplevelse og forretningsmodell.


Operasjonell effektivitet handler om å sette fokus på virksomhetens verdikjede og hvilket potensial for forbedringer som kan realiseres ved å utnytte digital informasjon og styringsverktøy. 


Kundeopplevelse handler om å skape bedre samspill med bedriftens kunder. Enkle digitale tjenester kan bidra til å finne ut av produkt- og leveringsmessige kvalitetsutfordringer, skape tettere dialog med kundene, og legge til rette for økt lojalitet fra kundens side.


Den mest gjennomgripende formen for digital omstilling er den som innebærer endring av forretningsmodell. Det kan være å gå fra levering av produkter som datamaskiner, programvare, kompressorer, eller lignende, til å levere datakraft, økonomisystem eller trykkluft som tjeneste og ta betalt for det kundene bruker.


Digitalisering er, i likhet med andre endringsprosesser i en virksomhet, en kontinuerlig prosess. Det behøver ikke være et stort kostbart prosjekt som krever mye ressurser og har høy risiko. Vanligvis er det en rekke mindre delprosjekter som hver for seg representerer en forbedring av elementer i bedriftens verdikjede. Målet er å styrke virksomhetens konkurransekraft, skape verdi og sikre kundenes lojalitet til bedriftens produkter og tjenester.

Siste blogginnlegg

Det Digitale Byggverket

Det Digitale Byggverket

Leave review
Et digitalt løsningsmiljø er et komplett byggverk som består av et "fundame...
Les mer

"Samarbeid med noen som er flinkere enn deg"

Leave review
Ledere i norske bedrifter er tilbakeholdne med å hente inn ekstern hjelp nå...
Les mer
Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet....

Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet....

Leave review
Driftsplattformen er et kritisk fundament for digitale funksjoner.
Les mer
Digital teknologi endrer forretningspraksis.

Digital teknologi endrer forretningspraksis.

Leave review
Digitale løsninger er konkurransefaktor - også de som styrer verdiskapninge...
Les mer
Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Leave review
Hvor kan du starte og hva kan du gjøre.
Les mer
Digitalisering - administrative utfordringer

Digitalisering - administrative utfordringer

Leave review
Digital transformasjon involverer flere funksjoner i organsiasjonen
Les mer
Digitalisering handler mest om forretning

Digitalisering handler mest om forretning

Leave review
Digital omstilling handler om å skape bedre resultater for bedriften
Les mer
Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Leave review
Digital teknologi som utløser banebrytende endringer i bransjen
Les mer
Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

Leave review
Digitale løsninger for å forbedre kundedialog og kundeservice
Les mer
Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Leave review
Digital teknologi kan brukes til å forbedre operative prosesser
Les mer