Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Kaeser Kompressoren har begynt å levere luft-som-tjeneste og tar betalt pr kubikkmeter trykkluft som alternativ til tradisjonelt salg av luftkompressorer. På samme måte leverer produsenter i IT-bransjen maskinkapasitet og programvare på abonnementsbasis.


Dette er banebrytende innovasjon i bransjer som har hatt samme forretningsmodell i flere tiår. Hvorfor gjør de det? Hva får de ut av det? For egen del sparer produsentene penger i egen verdikjede. De kan redusere antall varianter i produksjonen, og de skaffer seg bedre kontroll med utstyrets tilstand og kan drive vedlikehold og skifte ut enheter når det er nødvendig, i stedet for periodisk. Kundene får større fleksibilitet da de kun betaler for det de bruker og alltid har den kapasiteten de trenger. De slipper dessuten å gjøre investeringer som binder kapital, noe som betyr lavere risiko.


Digital teknologi er avgjørende for å virkeliggjøre endringer av denne typen. Fakturering skjer på basis av bruk, og leverandøren har kontroll på drift og vedlikehold, noe som gir lavere kostnader. 


Å endre forretningsmodell er vel så mye å forandre virksomheten prosess- organisasjonsmessig og administrativt, som produksjonsteknisk og teknologisk. Mange forandringer kan gjennomføres uten store investeringer og omfattende IT-prosjekter. Det meste av nødvendige IT-løsninger er tilgjengelig som tjeneste og kan konsumeres etter behov.


Digital omstilling er gjerne en endringsprosess som består av mange mindre delprosjekt, hvor man hele tiden kan justere kursen eller stoppe prosessen.


Siste blogginnlegg

Det Digitale Byggverket

Det Digitale Byggverket

Leave review
Et digitalt løsningsmiljø er et komplett byggverk som består av et "fundame...
Les mer

"Samarbeid med noen som er flinkere enn deg"

Leave review
Ledere i norske bedrifter er tilbakeholdne med å hente inn ekstern hjelp nå...
Les mer
Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet....

Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet....

Leave review
Driftsplattformen er et kritisk fundament for digitale funksjoner.
Les mer
Digital teknologi endrer forretningspraksis.

Digital teknologi endrer forretningspraksis.

Leave review
Digitale løsninger er konkurransefaktor - også de som styrer verdiskapninge...
Les mer
Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Leave review
Hvor kan du starte og hva kan du gjøre.
Les mer
Digitalisering - administrative utfordringer

Digitalisering - administrative utfordringer

Leave review
Digital transformasjon involverer flere funksjoner i organsiasjonen
Les mer
Digitalisering handler mest om forretning

Digitalisering handler mest om forretning

Leave review
Digital omstilling handler om å skape bedre resultater for bedriften
Les mer
Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Leave review
Digital teknologi som utløser banebrytende endringer i bransjen
Les mer
Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

Leave review
Digitale løsninger for å forbedre kundedialog og kundeservice
Les mer
Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Leave review
Digital teknologi kan brukes til å forbedre operative prosesser
Les mer