Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

En bakerivirksomhet samler informasjon om omsetning fra sine forhandlere og bruker dette sammen med andre relevante data til å planlegge produksjon og distribusjon av bakervarer. Resultat; færre tomme butikkhyller, fornøyde kunder, mindre matsvinn og mer korrekte produksjonsvolum.


Mange kunder har spesielle behov og leter etter en leverandør som kan levere akkurat det de trenger. Hvis du kan produsere kunde- eller ordrespesifikt, i mindre kvanta, uten at dette påfører særlige omstillingskostnader, vil du kunne øke andelen ordrebasert produksjon, tjene mer penger på denne, redusere lagerhold og samtidig få kunder som er mer lojale.


Du kan finne ut mye om hva som bør være lagervare og hva som produseres etter ordre ved å analysere data du allerede har i virksomhetens IT-systemer. Hva som skal til for å etablere en ny praksis beror på produksjonslinjer, planleggingssystemer etc. Avansert analyse og maskinlæring kan brukes til å optimalisere produksjon enten den er ordrebasert eller til lagerført sortiment.


Stadig flere bedrifter driver produktutvikling basert på hva kunder har behov for, i stedet for å se på hva konkurrentene har av funksjonalitet. Noen inviterer kundene sine til å påvirke viktige trinn i produkters livssyklus. Kunnskapen kundene deler er gjerne åpenhjertig og konkret, noe mange produsenter trenger for å gjøre sine vurderinger og raskere ta gode beslutninger for produkt og produksjon.


Tesla bruker tilbakemeldinger fra kunder systematisk i sin produktutvikling. De samler idéer og innovasjonsmuligheter fra virtuelle rådgivningsgrupper. Slike råd fungerer som kundepaneler for tilbakemelding og sikre at kundeopplevelser som kan utvikle virksomheten, raskt fanges opp og deles i organisasjonen.


En av de raskeste måtene å bygge troverdighet hos kunder på, er å lytte til deres klager, unike krav og behov og ta hensyn til dette i fremtidige produkter. Systematisk registrering av reklamasjoner og innspill med henblikk på forbedringer og nye løsninger, gir godt grunnlag for å forbedre fremtidige versjoner.


Innsikt i ordrebehandling og produksjonsplanlegging øker kunders tillit og bidrar til gode kundeopplevelser. Gi kunder mulighet til å spore egne ordre via en enkel tjeneste som er tilgjengelig på en hvilken som helst enhet, fra smarttelefon til bærbar eller stasjonær PC.


En god kundeopplevelse, vil være annerledes neste år, enn den er i dag. Kunders forventninger endrer seg raskt, og det er best å måle dem jevnlig for å holde styr på hva som skjer. Ordrehåndtering, leveringspresisjon, og restordre er verdifulle interne nøkkeltall, spesielt om de balanseres med kvaliteten på den kundeopplevelsen som leveres.


Teknologi er ikke nødvendigvis løsningen på de utfordringer du måtte ha omkring kundeopplevelse. Løsninger finner du ved å sette fokus på dine forretningsprosesser og praksis fra et kundesynspunkt. Først etter at dette er gjort, kan du bruke teknologi for å sette det i system og rulle det ut i hele selskapet.


Å forbedre kundeopplevelse er å kontinuerlig gjøre mindre og større endringer i kundedialogen. Digital teknologi er en naturlig del av dette.

Siste blogginnlegg

Det Digitale Byggverket

Det Digitale Byggverket

Leave review
Et digitalt løsningsmiljø er et komplett byggverk som består av et "fundame...
Les mer

"Samarbeid med noen som er flinkere enn deg"

Leave review
Ledere i norske bedrifter er tilbakeholdne med å hente inn ekstern hjelp nå...
Les mer
Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet....

Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet....

Leave review
Driftsplattformen er et kritisk fundament for digitale funksjoner.
Les mer
Digital teknologi endrer forretningspraksis.

Digital teknologi endrer forretningspraksis.

Leave review
Digitale løsninger er konkurransefaktor - også de som styrer verdiskapninge...
Les mer
Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Leave review
Hvor kan du starte og hva kan du gjøre.
Les mer
Digitalisering - administrative utfordringer

Digitalisering - administrative utfordringer

Leave review
Digital transformasjon involverer flere funksjoner i organsiasjonen
Les mer
Digitalisering handler mest om forretning

Digitalisering handler mest om forretning

Leave review
Digital omstilling handler om å skape bedre resultater for bedriften
Les mer
Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Leave review
Digital teknologi som utløser banebrytende endringer i bransjen
Les mer
Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

Leave review
Digitale løsninger for å forbedre kundedialog og kundeservice
Les mer
Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Leave review
Digital teknologi kan brukes til å forbedre operative prosesser
Les mer