Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Hvor i verdikjeden er det forbedringspotensiale, og hvordan kan digital teknologi bidra til å realisere det? Operasjonell effektivitet handler om å sette fokus på virksomhetens verdikjede og hvilket potensial for forbedringer som kan realiseres ved hjelp av digital informasjon og teknologi.


Verdikjeden er i denne sammenheng alle ledd; - i bedriften og "oppstrøms" og "nedstrøms". I treforedling starter denne i skogen, og ender hos en forbruker som har kjøpt et trebasert produkt. I matvareproduksjon starter den hos bonden og ender i din munn.


Det enkleste er å begynne med de delene som er innenfor virksomheten. Er det flaskehalser i produksjonsprosessen som påvirker produktiviteten negativt? Maskiner som stadig stopper, tidsforbruk til omstilling eller vedlikehold av maskiner er eksempler på slike utfordringer.


Finnes det informasjon som kan belyse hva som skjer, hvorfor det skjer, når det skjer, eller bidra til å redusere antall slike situasjoner. Enkelte feilsituasjoner kan være direkte relatert til hendelser tidligere i prosessen, noe som skjer på en maskin eller et transportbånd. Kvalitet på råvarer eller andre forhold i forsyningskjeden kan også være kilder til feil. Informasjon om dette kan være nyttig for å kunne kjøpe rett kvalitet, eller som input leverandøren kan bruke til å forbedre sin verdikjede.


Tilsvarende kan informasjon om kundenes kjøpsmønster bidra til å optimalisere forhold på ferdigvare-siden. Hvem kjøper hva, og hvilke krav har de til leveringsevne? Hva har du på lager, og hvorfor er det slik? I hvilken grad kan du produsere på ordre? Kort sagt, hva finnes av forbedringsmuligheter "nedstrøms" i verdikjeden.


Virksomheten har allerede et omfattende datagrunnlag. Styringsenheter i produksjonslinjene, ERP- og CRM-system produserer data. Utfordringen ligger i å samle og bearbeide disse for å få fram det som er nyttig i styringssammenheng. Om det mangler informasjon, kan det være mulig å få tak i denne, ved hjelp av sensorer, overvåkningsløsninger eller andre kilder, alt etter hva man har behov for.


Digitale hjelpemidler kan være det du trenger for å fikse utfordringer i verdikjeden. Det kan være løsninger som varsler mulige problemer, eller optimaliserer utnyttelsen av de ressursene som er tilgjengelig. Fellesnevner i denne sammenhengen er DATA som gir deg grunnlag for å ta bedre beslutninger.


Forbedringer i bedriftens verdikjede har alltid vært gjort i mindre "etapper". Digital omstilling er normalt også en rekke mindre delprosjekter som hver for seg representerer en forbedring av enkelt-elementer i et helhetsperspektiv. Lean kan følgelig være en aktuell metodikk for gjennomføring av av slike endringsprosesser.

Siste blogginnlegg

Det Digitale Byggverket

Det Digitale Byggverket

Leave review
Et digitalt løsningsmiljø er et komplett byggverk som består av et "fundame...
Les mer

"Samarbeid med noen som er flinkere enn deg"

Leave review
Ledere i norske bedrifter er tilbakeholdne med å hente inn ekstern hjelp nå...
Les mer
Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet....

Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet....

Leave review
Driftsplattformen er et kritisk fundament for digitale funksjoner.
Les mer
Digital teknologi endrer forretningspraksis.

Digital teknologi endrer forretningspraksis.

Leave review
Digitale løsninger er konkurransefaktor - også de som styrer verdiskapninge...
Les mer
Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Leave review
Hvor kan du starte og hva kan du gjøre.
Les mer
Digitalisering - administrative utfordringer

Digitalisering - administrative utfordringer

Leave review
Digital transformasjon involverer flere funksjoner i organsiasjonen
Les mer
Digitalisering handler mest om forretning

Digitalisering handler mest om forretning

Leave review
Digital omstilling handler om å skape bedre resultater for bedriften
Les mer
Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Leave review
Digital teknologi som utløser banebrytende endringer i bransjen
Les mer
Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

Leave review
Digitale løsninger for å forbedre kundedialog og kundeservice
Les mer
Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Leave review
Digital teknologi kan brukes til å forbedre operative prosesser
Les mer