Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Digitalisering, eller digital forretningsutvikling handler om å ta i bruk data og digital teknologi til å gjøre forbedringer på områder der bedriften har utfordringer.


Digitalisering kan framstå som en kompleks oppgave, som er kostbar og krever betydelige ressurser. I virkeligheten vil en slik prosess bestå av en rekke frittstående forbedringsprosjekter som hver for seg bringer virksomheten et skritt nærmere det perspektiv og mål man ser for seg.


Hvor kan du starte?


Alle virksomheter har større eller mindre utfordringer som de ønsker å gjøre noe med. Det kan være prosesser i produksjon, vareflyt eller lignende, som ikke fungerer optimalt. Det kan være utnyttelsesgrad eller kvalitet på råvarer, vrakprosent, e.l Det kan handle om produktkvalitet, leveringspresisjon, kundeservice, energiforbruk, eller miljøutfordringer.  Du kan gjerne starte med en slik utfordring.


Ta tak i den som smerter mest og se på den med et digitalt perspektiv. Har du data som kan belyse eller forklare problemstillingen? Kan den løses med digitale verktøy?


Utforske - hva og hvorfor


I en industrivirksomhet kan tilsynelatende harmløse avvik på ett sted i produksjonskjeden, forårsake sammenbrudd i en senere operasjon. Ved å sammenstille data fra digitale styringsenheter i en produksjonslinje kan du finne sammenhenger som gir et presist grunnlag for å løse eller redusere konsekvensene av problemet.


Bedriften har en rekke datakilder som kan gi innsikt i hva som skjer, når det skjer og hvorfor det skjer.   Nær sagt alt teknisk utstyr, som er mindre enn 20 år gammelt, styres digitalt og produserer data. Kommersielle data om kjøps- og forbruksmønster kan hentes fra egne ERP- og CRM-systemer, kunder, leverandører og frie datakilder.  Utfordringen er å finne de data som er relevante, hente dem ut, få dem på et hensiktsmessig format, og lagre og utforme aktuelle analyse.


Teknologi

En slik operasjon krever verktøy. Data skal hentes ut fra ulike styringsenheter, de skal omformes og overføres til et felles datalager, og tilrettelegges for styrings- og analyseformål. Teknologien som skal til kan du leie, til en kostnad som er overkommelig, selv for litt mindre virksomheter.

Kompetanse

For å få ut den informasjonen du ønsker, er det nødvendig med digitale ferdigheter til å sette opp grensesnitt, transformere data, organisere lagring av dem og betjene analyserverktøy.  Produksjonsfaglig og kommersiell kompetanse må involveres for å formulere analysebehov og vurdere analyseresultater.


Innføre ny funksjonalitet


Implementering av nye, operative løsninger, som produksjonsplanlegging(MES), produktivitetsstyring(OEE) kontrollsystemer(SCADA) og vedlikehold er ofte del av et digitaliseringsløp. For å få full nytte av slike løsninger er det viktig å sørge for at de gir det styringsgrunnlaget virksomheten trenger og at brukerne adopterer teknologien.


Et strukturert, trinnvis program for å ta i bruk funksjonalitet vil hjelpe deg til å starte med det som er viktigst, minimere risikoen, og ta hensyn til de organisasjons- og driftsmessige sidene av endringen som gjennomføres.


De nye løsningene skal gjerne kobles sammen med andre digitale verktøy, både driftsrelaterte og kommersielle løsninger som ERP, eller CRM. Slike koblinger kan etableres direkte, eller via en integrasjonsplattform der alle digitale verktøy som trenger det, er tilkoblet.


Forvaltning, drift og vedlikehold


Digitale verktøy som støtter operative prosesser, logistikk og kundeinteraksjon, er i høy grad kritiske for virksomhetens daglig drift. Et godt regime for forvaltning, drift og vedlikehold er helt avgjørende for å sikre stabil drift. Om løsningene kjører i bedriftens lokale IT-infrastruktur, vil du ha behov for kompetent bemanning til å håndtere dette.


Kjøper du løsningene som tjeneste er forvaltning drift og vedlikehold av programvaren og maskinvare vanligvis inkludert. Det betyr at du kan konsentrere deg om det som er knyttet til administrasjon og bruk av funksjonaliteten som leveres.


Til slutt


Det er viktig å understreke at du enkelt kan drive digital forretningsutvikling i små steg og det tempo som passer din virksomhet. Funksjonaliteten du trenger er tilgjengelig som abonnementsbaserte tjenester levert fra spesialiserte leverandører. Det gjør det mulig å ta den i bruk etter hvert som du trenger den.


Trenger du kompetanse for spesialiserte oppgaver og mangler den internt, kan det være regningsvarende å leie slik kapasitet. På denne måten kan alle som ønsker å utnytte digital teknologi til forretningsutvikling, gjøre det, til en overkommelig kostnad, og i det omfang som passer virksomheten.

Siste blogginnlegg

Det Digitale Byggverket

Det Digitale Byggverket

Leave review
Et digitalt løsningsmiljø er et komplett byggverk som består av et "fundame...
Les mer

"Samarbeid med noen som er flinkere enn deg"

Leave review
Ledere i norske bedrifter er tilbakeholdne med å hente inn ekstern hjelp nå...
Les mer
Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet....

Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet....

Leave review
Driftsplattformen er et kritisk fundament for digitale funksjoner.
Les mer
Digital teknologi endrer forretningspraksis.

Digital teknologi endrer forretningspraksis.

Leave review
Digitale løsninger er konkurransefaktor - også de som styrer verdiskapninge...
Les mer
Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Leave review
Hvor kan du starte og hva kan du gjøre.
Les mer
Digitalisering - administrative utfordringer

Digitalisering - administrative utfordringer

Leave review
Digital transformasjon involverer flere funksjoner i organsiasjonen
Les mer
Digitalisering handler mest om forretning

Digitalisering handler mest om forretning

Leave review
Digital omstilling handler om å skape bedre resultater for bedriften
Les mer
Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Leave review
Digital teknologi som utløser banebrytende endringer i bransjen
Les mer
Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

Leave review
Digitale løsninger for å forbedre kundedialog og kundeservice
Les mer
Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Leave review
Digital teknologi kan brukes til å forbedre operative prosesser
Les mer