Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Det Digitale Byggverket

Et digitalt løsningsmiljø kan på mange måter sammenlignes med et bolighus. En bygning som skal fungere godt må stå på et stabilt fundament, ha nødvendige basistjenester som vann og strøm, inneholde "funksjoner" som kjøkken bad og soverom, og være møblert og utstyrt på en måte som er hensiktsmessig for de som bor der.

På samme måte er en digital løsning avhengig av et stabilt "fundament" i form av en driftsplattform som har kapasitet til å håndtere de oppgavene som skal løses. Det er en avgjørende forutsetning for å få tilfredsstillende responstider og avbruddsfri drift.


En solid og fleksibel driftsplattform sparer deg normalt for betydelige beløp i framtidige tilpasninger og utbedringsarbeid. Den gir deg dessuten grunnlag for å endre deg i takt med de endringer som skjer i det forretningsmessige økosystemet du er en del av.

I likhet med en umøblert bolig, leverer programvareløsningen kun et sett med funksjoner. Virkelig verdi får du først når boligen er møblert - eller funksjonene er tatt i bruk og utnyttes på en måte som brukerne synes er hensiktsmessig.

På samme måte er et digitalt løsningsmiljø satt sammen av en rekke funksjoner levert fra ulike leverandører. For å fungere som en helhet for bedriften må de kobles sammen slik at de fungerer som en helhet for bedriften. Det er dessuten nødvendig å organisere drift og forvaltning av hele miljøet for å sørge for at det er operativt når det skal, og brukerne får den støtten de trenger.

Ettersyn, vedlikehold og oppussing sørger for å opprettholde nytteverdien på en bygning over tid. Tilsvarende er det nødvendig å ha en drifts- og forvaltningsfunksjon som tar seg av brukerstøtte, vedlikehold og driftsoppgaver, for å sikre nytte av digitale løsninger.

Det er først når hele dette miljøet fungerer som det skal du får den nytten du vil ha ut av løsningen du har tatt i bruk. En slik helhetlig tilnærming, som tar med alle elementene fra start, vil spare deg for unødige kostnader, ressursbruk og frustrasjon.

Siste blogginnlegg

Det Digitale Byggverket

Det Digitale Byggverket

Leave review
Et digitalt løsningsmiljø er et komplett byggverk som består av et "fundame...
Les mer

"Samarbeid med noen som er flinkere enn deg"

Leave review
Ledere i norske bedrifter er tilbakeholdne med å hente inn ekstern hjelp nå...
Les mer
Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet....

Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet....

Leave review
Driftsplattformen er et kritisk fundament for digitale funksjoner.
Les mer
Digital teknologi endrer forretningspraksis.

Digital teknologi endrer forretningspraksis.

Leave review
Digitale løsninger er konkurransefaktor - også de som styrer verdiskapninge...
Les mer
Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Digital forretningsutvikling - prosess og kompetanse

Leave review
Hvor kan du starte og hva kan du gjøre.
Les mer
Digitalisering - administrative utfordringer

Digitalisering - administrative utfordringer

Leave review
Digital transformasjon involverer flere funksjoner i organsiasjonen
Les mer
Digitalisering handler mest om forretning

Digitalisering handler mest om forretning

Leave review
Digital omstilling handler om å skape bedre resultater for bedriften
Les mer
Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Digital omstilling 3: Nye forretningsmodeller

Leave review
Digital teknologi som utløser banebrytende endringer i bransjen
Les mer
Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

Digital Omstilling 2: Kundeopplevelse

Leave review
Digitale løsninger for å forbedre kundedialog og kundeservice
Les mer
Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Digital Omstilling 1: Operasjonell effektivitet

Leave review
Digital teknologi kan brukes til å forbedre operative prosesser
Les mer