Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Helhetlig tilnærming til

Digital omstilling

"STOVER hjelper deg å skape forretningsnytte av å ta i bruk digitale løsninger for å forbedre prosesser og ressursbruk i verdikjeden.

"Vi  tar ansvar for gjennomføring av alle oppgaver  som må være med i en vellykket endringsprosess, og er veileder og diskusjonspartner i digitalt forbedringsarbeid. Vi leder og bemanner prosjekt og orkestrerer de ressurser som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet"

Forankre

 

Ved å begrunne nye initiativ med forbedringer i bedriftens egne ytelsesmålinger,  forankrer du tiltakene forretningsmessig og etablerer  et bedre grunnlag for å få aksept for initiativet hos bedriftens ledelse og styre.


Stovers tilnærming er å forankre dine initiativ mot relevante nøkkeltall, og utarbeide grunnlag for å velge tiltak og prioritere rekkefølgen på dem basert på forretningsmessig nytte.

Gjennomføre

 

Stover hjelper virksomheter med å anskaffe og ta i  bruk løsninger for styring av produksjon og tjenesteleveranser, også kalt operasjonsteknologi - OT.  


Ved å koble disse systemene mot virksomhetens forretningssystemer og hente data fra produksjonsutstyr, kan vi skape et mer presist grunnlag for operativ styring av bedriften.


 For å få fullt utbytte av investering i digitale løsninger legger vi særlig vekt på å innarbeide de nye funksjonene slik at de forenkler arbeidsoperasjoner og prosesser i verdikjeden.

Forvalte

 

Digitale funksjoner som styrer produksjon og vareflyt krever et robust driftsmiljø som er stabilt og uten tilfeldige avbrudd.


Vi hjelper deg med å utforme et robust IT-miljø, og tar på oss oppgaver knyttet til forvaltning og drift av de løsningene du vil bruke. 


Vi bistår med å organisere brukerstøtte, og drift av programvareløsning, servere, datalinjer, nettverk, operativsystem og annen basis programvare.