Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Helhetlig tilnærming til

Digital omstilling

"STOVER hjelper deg å skape forretningsnytte av å ta i bruk digitale løsninger for å forbedre prosesser og ressursbruk i verdikjeden.

"Vi  tar ansvar for gjennomføring av alle oppgaver  som må være med i en vellykket endringsprosess, og er veileder og diskusjonspartner i digitalt forbedringsarbeid. Vi leder og bemanner prosjekt og orkestrerer de ressurser som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet"

Forankre

 

Ved å begrunne nye initiativ med forbedringer i bedriftens egne ytelsesmålinger,  forankrer du tiltakene forretningsmessig og etablerer  et bedre grunnlag for å få aksept for initiativet hos bedriftens ledelse og styre.


Stovers tilnærming er å forankre dine initiativ mot relevante nøkkeltall, og utarbeide grunnlag for å velge tiltak og prioritere rekkefølgen på dem basert på forretningsmessig nytte.

Gjennomføre

 

Stover hjelper virksomheter med å anskaffe og ta i  bruk løsninger for styring av produksjon og tjenesteleveranser, også kalt operasjonsteknologi - OT.  


Ved å koble disse systemene mot virksomhetens forretningssystemer og hente data fra produksjonsutstyr, kan vi skape et mer presist grunnlag for operativ styring av bedriften.


 For å få fullt utbytte av investering i digitale løsninger legger vi særlig vekt på å innarbeide de nye funksjonene slik at de forenkler arbeidsoperasjoner og prosesser i verdikjeden.

Forvalte

 

Digitale funksjoner som styrer produksjon og vareflyt krever et robust driftsmiljø som er stabilt og uten tilfeldige avbrudd.


Vi hjelper deg med å utforme og tilrettelegge en digital driftsplattform som er tilpasset de oppgaver den skal løse og tar på oss oppgaver som migrering, integrasjon, og organisering av forvaltning og drift. 


Vi bistår med å organisere brukerstøtte, og drift av programvareløsning, servere, datalinjer, nettverk, operativsystem og annen basis programvare.