Kompetanse

stover har utviklet et generisk rammeverk for å leveranser av sine tjenester. Dette er utviklet over en mange år og er benyttet i en lang rekke kundeprosjekter av ulik karakter. De tar jevnlig opp i seg erfaring fra gjennomførte prosjekter slik at det til enhver tid er relevant. Rammeverket og metodikken har vist seg å være effektivt i bruk. Det kan selvfølgelig tilpasses til de ulike kundeprosjektene vi er involvert i. Vår målsetting er å alltid fokusere på dine mål og hvordan vi når disse effektivt enten du skal optimalisere det du har eller migrere over til nye systemer.

stover innehar således den nødvendige kompetansen for å gjennomføre den oppgaven det er å bistå en kunde med å etablere en optimaliseringsstrategi og gjennomføre et optimaliseringsprosjekt / -program. Dette være seg et konsolideringsdelen, integrasjonsdelen og/eller samhandlingsdelen. Dette har vi gjennom å sette sammen kompetansen til den enkelte medarbeider i vår egen bedrift, samt ressurser fra partnerbedrifter, i en sammenhengene struktur bestående av modeller, rammeverk og metodikk, akà systemkompetanse.

stover har lang erfaring med implementerings-, migrerings- og sourcing prosjekter og kan bla. bistå med følgende:

  • Definere et helhetlig målbilde og etablere en strategi for optimaliseringen.
  • Etablere beslutningsunderlag for fremtidsrettede valg og en gjennomføringsplan for optimaliseringen.
  • Gjennomføre en fra A til Å, migrering over til nye systemer / tjenesteleverandører.
  • Sørge for at de ulike systemene leverer definert funksjonalitet på avtalt tjenestenivå
  • Innføre modell for kontinuerlig forbedring og forvaltning.

stover baserer oss på en holistisk tilnærming gjennom vårt generiske rammeverk og metodikk. Dette er basert på bla. COBIT, ITIL, TOGAF, PRINCE2 rammeverk / «body og knowledge» og nå etterhvert også SIAM. Vi benytter også Microsoft sine rammeverk; Microsoft Readiness Framework (MRF), Microsoft Solutions Framework (MSF) og Microsoft Operations Framework (MOF) der dette er naturlig.

  • Når du jobber sammen med oss drar du nytte av OpCon Advantage, en måte å kombinere mennesker, prosesser og teknologi som vi utviklet for å sikre resultater i hvert eneste prosjekt. Våre konsulenter jobber med din organisasjon for å oppnå maksimal effektivitet gjennom produktivitetsforbedringer, prosessoptimalisering og god drift.
  • Vi hjelper våre kunder gjennom en 6D-tilnærming (Define, Design, Develop, Deploy, Direct and Document) med at hver løsning vi leverer er gjenstand for en analyse og definisjon mhp. hva, hvor, hvordan, hvorfor, hvem, hvilken, når løsningen skal leveres. Denne logiske tilnærmingen hjelper oss å nøyaktig beskrive målsettingene og sikre resultatene før implementering.
  • En Project Complete-metodikk gir oss konsistente standarder for å møte kritiske målsettinger innenfor vedtatt og etablert scope, herunder plan, budsjett, kvalitetskrav, funksjonalitet og risiko. Vi fokuserer sterkt på balansen mellom teknologi, prosesser og mennesker i våre prosjekter da styringen av denne balansen er en vesentlig faktur for måloppnåelse.