stover fokuserer primært på digitalisering av industrielle virksomheter og de verdikjedene de opererer i. Transformasjon av IT og OT systemer er vår kjernevirksomhet og vi spesialiserer oss på å forbedre kundeopplevelser, strømlinjeforme virksomheters operasjoner og legger grunnlaget for innføring av digitale forretningsmodeller.

 • Control

  En digitaliseringsreise starter med å få oversikt over dagens IT/OT driftsmiljø med tanke på de forretnings- og produksjonsprosessene de understøtter og de brukere og funksjoner som benytter systemene i sitt daglige arbeid.Control betyr i praksis å modellere og orkestrere infrastrukturen og applikasjonene inn i tjenester for monitorering av User Impact og Business Impact >> Transition Ready
  stover tilbyr tjenester og løsninger for styring av samvirket og samhandlingen mellom tjenesteleverandørene såkalt Service Integration, -Assurance and -Management (SIAM). • Migrate

  Mange endringer knyttet til digitalisering innebærer en eller annen form for konsolidering. Det være seg applikasjoner, infrastruktur eller datasentre. Migrering betyr i praksis å konsolidere tjenestene fra IT og OT -infrastruktur og applikasjoner, standardisere og virtualisere for så å samle dette på færrest mulig fysiske lokasjoner og et minimum av utstyr >> Cloud Ready
  stover tilbyr tjenester og løsninger for migrering av komplette IT/OT- driftsmiljøer med fokus på etablering av OLA-er (Operational Level Agreement) som understøtter definerte SLA-er (Service Level Agreement). • Uplift

  Digitalisering betyr i praksis å ta i bruk sosiale medier, mobilitet, IoT og Big Data i kombinasjon med skytjenester for å tilby nye og forbedrede kundeopplevelser, strømlinjeforme virksomhetens operasjoner og etablere digitale forretningsmodeller.Uplift betyr i praksis å løfte opp egnede applikasjoner og infrastruktur til skybaserte driftsplattformer og etablere en hybrid driftsmodell >> Service Ready
  stover tilbyr tjenester og løsninger for flytting av løsninger til Azure og Softlayer hvor man konsumerer funksjonalitet som tjenester og betaler for det man bruker når man bruker det. • Ascend

  For å nå forretningsmålet med digitaliseringen er det avgjørende å tilgjengeliggjøre data fra alle IT og OT systemer som er involvert i virksomhetens produksjons- og forretningsprosesser.Ascend betyr i praksis bruk av APIer knyttet til virksomhetens underliggende IT og OT systemer samt systemer hos kunder og leverandører, noe som gir integrerte, samhandlende og verdiskapende løsninger langs hele verdikjeden >> Digital ready
  stover tilbyr tjenester og løsninger for etablering av en skybasert utviklingsplattform for utvikling av morgendagens apper og webapplikasjoner som gir forbedret kundeopplevelse, styrker konkurransekraften og øker virksomhetens omstillingsevne.


 • 1