Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Kontaktinformasjon

+47 62 41 20 00

+47 977 48 444

post@stover.no

Facebook

Linkedin

Helhetlig tilnærming til

Digital omstilling

STOVER hjelper deg å skape forretningsnytte av å ta i bruk digitale løsninger for å forbedre prosesser og ressursbruk i verdikjeden.

Vi  tar ansvar for gjennomføring av alle oppgaver  som må være med i en vellykket endringsprosess, og er veileder og diskusjonspartner i digitalt forbedringsarbeid. Vi leder og bemanner prosjekt og orkestrerer de ressurser som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet

Stover hjelper virksomheter med å anskaffe og ta i bruk løsninger for styring av produksjon og tjenesteleveranser, koble dem sammen med forretningssystemene, og hente beslutningsgrunnlag i data fra produksjonsutstyr og systemer.

Ved å koble forbedringstiltak direkte mot bedriftens egne ytelsesmål, gjør vi det enkelt å prioritere de som gir størst nytte og måle effekten når teknologien er innført.

For å få fullt utbytte av investering i digitale løsninger legger vi særlig vekt på to helt avgjørende oppgaver. Å innarbeide de nye funksjonene slik at de forenkler arbeidsoperasjoner og prosesser, og sørge for et stabilt og robust IT-miljø.

STOVER arbeider primært med virksomheter i industri, energi, transport og eiendomsforvaltning.

Vi tar på oss forvaltning og drift av de løsningene du vil bruke, så du kan fokusere på å utnytte funksjonaliteten til å skape forretningsverdi, og slipper å bruke energi på den teknologien som ligger bak.

Stover setter sammen og leverer den funksjonaliteten du trenger. Vi er bedriftens kompetansepartner for digital forbedring og utformer et robust IT-miljø basert på den plattformen du velger.

 

Vi tar på oss forvaltning og drift av de løsningene du vil bruke. Det betyr at du kan fokusere på å utnytte funksjonaliteten til å skape forretningsverdi, og slipper å bruke energi på teknologien som ligger bak.

 

Vår ambisjon er å gi deg en digital løsningsportefølje som setter virksomheten i stand til å endre seg i takt med utviklingen i de omgivelser den opererer i.

Digitaliseringsreisen kan gjerne begynne med én konkret utfordring som virksomheten trenger å løse, og være en kontinuerlig rekke av forbedringer der data og digital teknologi skaper økt lønnsomhet.

Enten du trenger hjelp med en konkret utfordring, vurderer eller skal i gang med digital omstilling, er STOVER en naturlig diskusjonspartner. Ta kontakt med oss via mail, telefon eller LinkedIn/Facebook, så tar vi en uforpliktende prat.